OSVOJITE ZNANJE ŠPANŠČINE, IZBOLJŠAJTE IZGOVORJAVO IN RAZUMEVANJE TER KOMUNICIRAJTE KOT ROJENI GOVORCI!

začetni in nadaljevalni tečaj španščine začetni in nadaljevalni tečaj španščine začetni in nadaljevalni tečaj španščine

Za posameznike, ki se španščine še niste učili ali pa ste na nekdaj osvojeno znanje že povsem pozabili, predstavljamo pripravljene začetne tečaje španščine, kjer vas bomo seznanili z osnovami španskega jezika.
Na osnovnih jezikovnih ravneh A1–A2 vas bomo naučili praktične komunikacije v vsakdanjih situacijah, pri nakupovanju, telefonskih pogovorih, naročanju hrane, kako se predstaviti itd., spoznali pa boste tudi najpogostejše fraze.
V nadaljevalnih tečajih na ravni jezikovne neodvisnosti B1–B2 boste jezikovno znanje poglobili ter razširili z zahtevnejšim besediščem in slovnično strukturo, z lahkoto boste komunicirali, brali in pisali v španščini.
Po zaključku najvišje ravni C1–C2 boste dosegli raven jezikovnega mojstrstva in bili sposobni komunicirati kot rojeni govorci.

Prijavnica

60-urni tečaj španščine raven A1

Z usvojitvijo vstopne ravni Španščina A1 boste:

 • razumeli in znali uporabljati vsakdanje izraze in pogosto uporabljene besede, ki se nanašajo na vas, vašo družino in neposredno življenjsko okolje;
 • znali predstaviti sebe in ostale ter uspešno sodelovali v vsakdanjih pogovorih glede vaših osebnih podatkov in vsakdanjih potreb;
 • usvojili preproste slovnične strukture in stavčne vzorce;
 • razumeli in uporabljali približno 500 besednih enot.
Začetek Dan Termin Redna cena Vaš prihranek Način plačila
16. 10. 2017 ponedeljek (1×2) 16.30-18.00 990 EUR 269 EUR (40 %) 8 obrokov po 85 EUR

60-urni tečaj španščine raven A1

Z usvojitvijo vstopne ravni Španščina A1 boste:

 • razumeli in znali uporabljati vsakdanje izraze in pogosto uporabljene besede, ki se nanašajo na vas, vašo družino in neposredno življenjsko okolje;
 • znali predstaviti sebe in ostale ter uspešno sodelovali v pogovoru glede vaših osebnih podatkov in vsakdanjih potreb;
 • usvojili preproste slovnične strukture in stavčne vzorce;
 • razumeli in uporabljali približno 500 besednih enot.
Začetek Dan Termin Redna cena Vaš prihranek Način plačila
17. 10. 2017 torek (1×2) 16.30-18.00 990 EUR 269 EUR (40 %) 8 obrokov po 85 EUR

60-urni tečaj španščine raven A2

Z usvojitvijo vmesne ravni Španščina A2 boste:

 • razumeli pogosto uporabljeno besedišče, ki zajema najbolj temeljna področja človekovega življenja (osnovni osebni in družinski podatki, nakupovanje, neposredno življenjsko okolje, zaposlitev);
 • znali uporabljati izraze za količine, števila in cene;
 • znali brati in oblikovati kratka in preprosta osebna sporočila in obvestila;
 • poznali strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov.
Začetek Dan Termin Redna cena Vaš prihranek Način plačila
18. 10. 2017 sreda (1×2) 16.30-18.00 990 EUR 269 EUR (40 %) 8 obrokov po 85 EUR

60-urni tečaj španščine raven A2

Z usvojitvijo vmesne ravni Španščina A2 boste:

 • razumeli pogosto uporabljeno besedišče, ki zajema najbolj temeljna področja človekovega življenja (osnovni osebni in družinski podatki, nakupovanje, neposredno življenjsko okolje, zaposlitev);
 • znali uporabljati izraze za količine, števila in cene;
 • znali brati in oblikovati kratka in preprosta osebna sporočila in obvestila;
 • poznali strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov.
Začetek Dan Termin Redna cena Vaš prihranek Način plačila
18. 10. 2017 četrtek (1×2) 16.30-18.00 990 EUR 269 EUR (40 %) 8 obrokov po 85 EUR

60-urni tečaj španščine raven B1

Z usvojitvijo ravni sporazumevalnega praga Španščina B1 boste:

 • razumeli bistvo večine splošnih besedil in glavne misli radijskih in televizijskih oddaj;
 • znali oblikovati preprosta povezana besedila, ki se nanašajo na delo, izobraževanje ali prosti čas;
 • suvereno izrazili občutke presenečenja, sreče, žalosti, zanimanja in ravnodušja ter se primerno odzivali na občutke ostalih;
 • se znašli v večini situacij na potovanjih, poročali o dogodkih, opisali želje in razložili svoja pričakovanja ter se uspešno vključili v pogovor tudi nepripravljeni.
Začetek Dan Termin Redna cena Vaš prihranek Način plačila
19. 10. 2017 petek (1×2) 16.30‒18.00 990 EUR 269 EUR (40 %) 8 obrokov po 85 EUR

40-urni individualni tečaj španščine raven B2

Z usvojitvijo višje ravni Španščina B2 boste:

 • razumeli poglavitne misli zahtevnih besedil in strokovnih razprav s svojega področja;
 • se izražali dovolj spontano in tekoče, da se boste brez težav sporazumevali z rojenimi govorci;
 • znali oblikovati jasna in natančna besedila, ki se nanašajo na široko paleto tem in z utemeljitvami zagovarjali svoja stališča;
 • razumeli knjižni jezik, govorjen v živo ali prek medijev o znanih in neznanih temah iz osebnega, družbenega, akademskega ali poklicnega življenja.
Začetek Način Termin Redna cena Vaš prihranek Vaša cena
po dogovoru individualni po dogovoru 1.380 EUR 481 EUR (35 %) 899 EUR

40-urni individualni tečaj španščine raven C1

Z usvojitvijo ravni učinkovitosti Španščina C1 boste:

 • razumeli zahtevnejša in abstraktna besedila ter zapletena tehnična navodila in se znali spontano in tekoče izražati, ne da bi pri tem preveč nazorno iskali primerne izraze;
 • jezik uporabljali tako v družabne kot tudi v izobraževalne in strokovne namene ter ga suvereno prilagajali glede na želeni učinek;
 • oblikovali različne vrste besedil v prepričljivem in osebnem slogu, primernem za bralca, ki mu je besedilo namenjeno;
 • brez posebnega napora razumeli daljše govorjenje in televizijske oddaje in filme.
Začetek Način Termin Redna cena Vaš prihranek Vaša cena
po dogovoru individualni po dogovoru 1.380 EUR 481 EUR (35 %) 899 EUR

40-urni individualni tečaj španščine raven C2

Z usvojitvijo ravni mojstrstva Španščina C2 boste:

 • brez težav sodelovali v vsakem pogovoru in razpravi ter razumeli vse, kar boste prebrali ali slišali;
 • povzeli informacije, pridobljene iz različnih pisnih in govornih virov ter povezano podali utemeljitev in razlago;
 • se izražali tekoče, spontano in natančno;
 • se približali nivoju jezikovnega znanja rojenih govorcev.
Začetek Način Termin Redna cena Vaš prihranek Vaša cena
po dogovoru individualni po dogovoru 1.380 EUR 481 EUR (35 %) 899 EUR

Zakaj začetni in nadaljevalni tečaji?


Tečaje izvajamo v manjših homogenih skupinah od štiri do sedem udeležencev, kar vam omogoča aktivno sodelovanje;

jezikovno znanje španščine vam podajamo iz prve roke z izkušenimi rojenimi govorci;

učinkovito učenje, kjer boste besede izgovarjali pravilneje;

poučili vas bomo tudi o običajih, ljudeh in kulturi v špansko govorečih deželah;

intenzivno usvajanje osnov španščine in hitro napredovanje;

znali vas bomo motivirati, da bo učenje prijetno in zabavno;

če vas zanima, kateri nadaljevalni tečaj je za vas najprimernejši, lahko svoje znanje brezplačno preizkusite v uvrstitvenem testu na naši spletni strani;

ob zaključku vsake zahtevnostne ravni tečaja prejmete potrdilo o opravljenem izobraževanju.