Gloria Luna Saavedra, učiteljica španskega jezika

Ustanoviteljica in idejna vodja Centra španskega jezika peruanske krvi se lahko pohvali z raznoliko akademsko potjo. Slednjo je pričela na področju odnosov z javnostmi, kasneje pa jo je iz ljubezni do španskega jezika usmerila v pridobivanje jezikoslovnih in izobraževalnih znanj.

S poučevanjem španščine se predano ukvarja že več kot deset let, svoje učne metode pa s pomočjo seminarjev s področja izobraževanja in jezikoslovja nenehno izpopolnjuje.

Ponosni smo, da med svojimi vrstami premoremo strokovno podkovano predavateljico in lektorico, hkrati pa osebo, ki srčno in predano skrbi za svoje učence.

Izobrazba

  • V Peruju diplomirala iz odnosov z javnostmi (1996);
  • na Universidad de la Rioja in Instituto Cervantes v Španiji pridobila naziv učiteljice poslovne španščine (2005);
  • v Ljubljani na Filozofski fakulteti obstoječe veščine nadgradila z dodatnim andragoško-pedagoškim izpopolnjevanjem (2007);
  • na Fakulteti za družbene vede diplomirala iz novinarstva (2007);
  • na Andragoškem centru Republike Slovenije prejela potrdilo o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2012);
  • na Instituto Cervantes v Ljubljani prejela potrdilo o usposabljanju učiteljev španščine kot tujega jezika (2012);
  • na Instituto Cervantes München pridobila naziva mentorica virtualne učilnice španskega jezika (AVE) in članica izpitne komisije DELE na najvišji ravni C1/C2 (2012).

¡Hola, Buenos días!

Vem, kako je učiti se tujega jezika. Slovenski jezik mi je predstavljal velik izziv, a sem se ga učila vztrajno in z velikim zanimanjem. Ravno motivacija je tisto, kar šteje pri učenju tujega jezika in prinaša rezultate.

Ves ta čas, po več kot desetih letih izkušenj kot učiteljica španščine, mi pri učenju španskega jezika še vedno največ pomenijo nasmeh, zadovoljstvo in samozavest mojih učencev in učenk, ki so usvojili spretnost komunikacije v španskem jeziku. Postali so tako izkušeni, da so nekateri trenutno zaposleni v tujih podjetjih.

Pridite še vi ‒ ¡Hasta pronto!Gloria Luna Saavedra