UNIVERZA V LJUBLJANI

PORSCHE SLOVENIJA, d. o. o.

UNIVERZA V MARIBORU

SAVA, d. d.

MINISTRSTVO

ZA OKOLJE IN PROSTOR

PETROL, d. d.

FENIKS MEDIA, d. o. o.

ALKEMIST, d. o. o.

KD GROUP, d. d.

TV3 MEDIAS

MEDIA BUS, d. o. o.

BEENIUS, d.o.o.